Disclaimer: This site does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.
Server HY Server FE Server GD Server VE
Tú Xuân Đao 2: Chiến Trường Tu La
Tú Xuân Đao 2: Chiến Trường Tu La

Tú Xuân Đao 2: Chiến Trường Tu La

“Tú Xuân Đao 2 – Chiến trường Tu La” nói về năm Minh Thiên Khải thứ 7, trong lúc điều tra một vụ án, Thẩm Luyện - Cẩm y vệ của Tư phủ Bắc Trấn đã rơi vào vòng xoáy âm mưu, để chứng minh sự trong sạch của bản thân, Thẩm Luyện và thiếu nữ Bắc Trai, đồng nghiệp Bùi Luân đã đồng tâm hiệp lực, cùng nhau điều tra chân tướng.

Genre: Unknown

Actor: Trương Chấn , Dương Mịch

Director: Yang Lu

Writer:

Country: Unknown , India , Asia , Japan , Unknown

Release: 2020-06-28 12:28:38

Duration: 120 phút

Quality: HD

Rating: 0

Rating(1)