Disclaimer: This site does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.
Server ST Server HY Server CL
Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế
Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế

Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế

Từ thuở xa xưa, tinh hoa đất trời hội tụ thành một viên ngọc chứa đựng năng lượng khổng lồ. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã phân tách viên ngọc này thành 1 viên Linh Châu và 1 viên Ma Hoàn. Viên Linh Châu sẽ đầu thai thành một anh hùng cứu thế, phò trợ nhà Chu. Trong khi đó, Ma Hoàn sẽ tạo ra một Ma Vương tàn sát thiên hạ. Để ngăn chặn thảm họa, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã hạ chú để sau 3 năm Ma Vương sẽ bị Thiên kiếp tiêu diệt. Liệu Na Tra có đủ sức để thay đổi Thiên mệnh?

Genre: Unknown

Actor: Yanting Lv , Joseph , Mo Han , Hao Chen , Qi Lü

Director: Yu Yang

Writer:

Country: Unknown , Asia , Unknown

Release: 2020-06-28 12:28:38

Duration: 115 phút

Quality: HD

Rating: 0

Rating(1)