Disclaimer: This site does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.
Server VietSub
HLS
Long Vô Mục - The Eye Of The Dragon Princess 2020
Long Vô Mục - The Eye Of The Dragon Princess 2020

Long Vô Mục - The Eye Of The Dragon Princess 2020

Bộ đầu phủ nha Nghi Châu Lục Hải Sinh trong lúc án đã gặp được long nữ Hải Lan Châu đến nhân gian ban mưa, hai người cùng nhau phá án nảy sinh tình cảm. Cuối cùng Hải Lan Châu dâng ra mắt rồng của mình cho Lục Hải Sinh…Bộ đầu phủ nha Nghi Châu Lục Hải Sinh trong lúc án đã gặp được long nữ Hải Lan Châu đến nhân gian ban mưa, hai người cùng nhau phá án nảy sinh tình cảm

Genre: Action , Fantasy , Romance

Actor: Zhu Zixiao , Zhu Shengyi , Ye Xiangming , Meng Ziye , Xiaoqin Xu , He Yin

Director: Liu Tao

Writer: Guo Ying

Country:

Release: 2020-08-28

Duration: 0 Min

Quality: HD

Rating: 0

0

Rating(1)