Disclaimer: This site does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.
Server HY Server GD Server FE Server GD1 Server GD2 Server VE
Khách Sạn Mumbai: Thảm Sát Kinh Hoàng
Khách Sạn Mumbai: Thảm Sát Kinh Hoàng

Khách Sạn Mumbai: Thảm Sát Kinh Hoàng

Khách Sạn Mumbai mô tả chân thực hiện trường một khách sạn nằm trong khu Taj Mahal Palace bị bọn khủng bố tấn công. Những nhân viên khách sạn đã phải liều mạng để bảo vệ mạng sống cho những khách hàng của mình.

Genre: Unknown

Actor: Dev Patel , Armie Hammer , Nazanin Boniadi

Director: Anthony Maras

Writer:

Country: Unknown , Nepal , Unknown

Release: 2020-06-28 12:28:38

Duration: 123 phút

Quality: HD

Rating: 0

Rating(1)