Disclaimer: This site does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.
Server HY Server GD Server FE
Cố Vấn Chính Trị Roger Stone
Cố Vấn Chính Trị Roger Stone

Cố Vấn Chính Trị Roger Stone

Bộ phim khai thác cuộc đời và sự nghiệp của nhà chiến lược chính trị và vận động hành lang Cộng hòa Roger Stone, một cố vấn lâu năm của Donald Trump.

Genre: Unknown

Actor: Roger Stone , Donald Trump , Paul Manafort

Director: Daniel DiMauro , Dylan Bank , Morgan Pehme

Writer:

Country: Unknown , Nepal , Unknown

Release: 2020-06-28 12:28:38

Duration: 100 phút

Quality: HD

Rating: 0

Rating(1)