Trùm Cuối - Santana 2020

Trùm Cuối - Santana 2020

Hai anh em – một là đặc vụ chống ma túy và một là tướng lĩnh – cuối cùng cũng tìm ra danh tính của tay trùm ma túy đã sát hại cha mẹ họ nhiều thập kỉ trước.

Duration: 106 Min

Quality: FULL HD

Rating: 0

5.7

Rating(1)