play
FULL HD
Season 2 4/12 Episodes
Những Bác Sĩ Tài Hoa - Hospital Playlist

Những Bác Sĩ Tài Hoa - Hospital Playlist

Hospital Playlist là bộ phim có cốt truyện xoay quanh về năm bác sĩ từ lâu đã là bạn của nhau trong cùng một trường Y năm 1999 và hiện tại đang làm chung cùng một bệnh viện tên là 'Yulje'.

Duration:

Quality: FULL HD

Rating: 0

8.9

Rating(1)